”Var du där?”

Världen kallar på oss. Säger till oss att ryta som ett lejon. Men inte utåt till världen utan inåt. Det är ingen utomstående kraft som kallar utan Varat självt.

0 kommentarer