De goda Kraftfulla platserna

Vilken dag som helst är en resa till en kraftplats en bra idé. Här finns en källa av urkraft att ösa ur och återgälda och vi gör det med respekt för platsen och dess invånare.

På en sådan plats kan du be om hjälp eller fira en högtid. En dag som denna när i skrivande stund månen är ny är en förträfflig tid för att så något nytt och ge det kraft att växa.

Nedan bilder från Haväng på Österlen.

 

Många av de starkaste platserna finns redan på kartan och vi har alla passerat dem på väg någonstans. Ibland låter de oss också finna dem i skogen eller i ödemarken. De gånger de kallar på dej ska du svara, ta av då från vägen och gå dit och lyssna. Jag har många gånger fått uppleva hur platserna vill berätta något om dem själva, minnen från det förflutna. Ibland också om framtiden och om andra kraftplatser, för de är sammankopplade och här är slöjan mellan världarna tunn.

Önskar du hjälp så finns det goda råd i Den Höges Sång om hur du bör gå tillväga när du frågar om något. Jag är inte först och främst Asatroende men dessa råd är väl värda att lyssna till.

144. Vet du, hur du rista skall?
Vet du, hur du reda skall?
Vet du, hur du färga skall?
Vet du, hur du fresta skall?
Vet du, hur du bedja skall?
Vet du, hur du blota skall?
Vet du, hur du sända skall?
Vet du, hur du slopa skall?

145. Bättre är intet bedja
än att blota för mycket;
gåva önskar, att gengåva gives.
Bättre är intet sända
än alltför mycket slopa.
Så ristade Tund
före tidsåldrarna,
när han reste sig upp,
när han återkom.

– ur Den Höges sång (Hávamál).

Lämna ett svar