Skapa lugn och ro

Känslan av kaos är en lurig en: Om jag upplever att det är rörigt omkring mig så kan det hjälpa om jag förflyttar mig till en annan plats, men lika ofta så tar jag med mig oredan och låter den följa med mig på insidan.
I den här artikeln tar jag upp sätt som för att motverka oredan på insidan.

Meditation och mindfulness

I jämförelse med mindfulness beskrivs meditation oftare som en metod där sinnet riktas mot en särskild punkt; till exempel på andningen, och tillåts vila i detta. Om fokuset tappas så flyttas det varsamt tillbaka till ursprungspunkten. Processen upprepas därefter så länge meditationen pågår. Nybörjaren kan ibland uppleva detta som en svår process, men det kommer av att sinnet i början beter sig som en oregerlig hundvalp och reagerar på varje tanke med att genast hoppa upp och slicka dig i ansiktet. Processen lugnar sig av sig själv efter en tid och genom att dagligen praktisera meditation så får du skörda oerhörda framgångar och insikter.

Om meditationen kan jämföras med en strålkastare där koncentrationen riktas mot en punkt, är mindfulness en mjuk 25w lampa som varsamt lyser upp det du upplever omkring dig. Mindfulness tenderar att inkludera snarare än att exkludera fokus för medvetandet. Ola Schenström skriver i boken Mindfulness i vardagen (2015) ”Mindfulness är […] någonting mycket mer än meditation. Det är ett tillstånd av medvetenhet där vi i vardagen medvetet riktar vår uppmärksamhet på våra erfarenheter, ögonblick för ögonblick.”
Personligen känner jag att meditation och mindfulness kompletterar varandra alldeles utmärkt och jag praktiserar båda inriktningarna med glädje och positiva resultat.

Centrala begrepp inom mindfulness är acceptans och icke-dömande. Vill du pröva på en mindfulness övning så gör så här: Stanna upp där du befinner dig och iaktta dina tankar. Vad upplever du just nu? Är du glad, irriterad, hungrig, trött eller något annat? När du känner en känsla så låt den vara, reflektera över känslan men döm dig inte för att du känner som du gör. Känner du dig till exempel irriterad så observera denna upplevelse istället för att låta ditt sinne uppslukas av känslan.

I fortsättningen av denna text så kommer jag endast att använda ordet meditation och klumpar ihop begreppen för enkelhetens skull.

Skingra tankarna två gånger varje dag

Det kan i början kännas svårt att avsätta tid och hitta en plats för att meditera. Mitt råd är att skapa en särskild plats i ditt hem, till exempel på ett litet bord i en avskild del av ditt hem, där du också placerar föremål som ger dig kraft och hjälper ditt fokus. Börja sedan varje dag genom att tända ett ljus och meditera här en stund. Detta kommer att fylla dig med förnyad kraft och hjälper dig att skingra negativa tankar som du inte behöver i starten på din dag. Skapa ditt lugn och ro och ta med dig denna upplevelse under resten av dagen.

Det sista du gör innan du lägger dig är att göra en sista meditation för dagen. Medan du sitter på sängkanten så säger du tyst till dig själv: ”Jag tackar för denna dag och dess upplevelser.” (Om du är ledsen så inkludera alltid:) ”Jag förlåter mig själv för mina fel och brister och ber om en lärdom som jag kan ta med mig ur det som händer.”
Du kan utforma dessa fraser så de passar dig själv, men kom ihåg att tacksamhet och förlåtande av dig själv är centralt. Jag inkluderar själv alltid förlåtandet i min stund, det blir som en varsam smekning på kinden och känns aldrig fel att göra. Mitt råd är också att du riktar din meditation till universum och moder jord. Det är inte nödvändigt att du här ber en gudom eller någon annan entitet efter hjälp eller uttrycker dem din tacksamhet.
Denna sista stund på dagen är till för dig och all kärlek och kraft i kosmos.

Var detta inlägg intressant?
Berätta om du gillade inlägget. Det är det enda sättet vi kan förbättra oss.
Ja3
Nej0

Lämna ett svar

Stäng meny