Generell information

Enligt nya dataskyddslagen (GDPR) skall det finnas presenterade riktlinjer för hur insamlade personuppgifter behandlas. I detta dokument tydliggörs hur vi insamlar, hanterar och tar bort sådan information.

Längre ner hittar du information kring min etiska utgångspunkt samt copyright.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy när behov uppstår och alla ändringar träder i kraft omgående. Senaste versionen finner du alltid på vår hemsida www.mindinharmony.com

Samtycke till insamling av uppgifter

Surfar du på domänen mindinharmony.com samtycker du till att en cookie (textfil med anonymiserad information) sparas på din dator. Cookien används vid till exempel inloggning eller för att föra anonymiserad statistik som utförs av tredjepart. Stor vikt läggs vid privathet och säkerhet vid vårt anlitande av tredjepartsleverantörer av tjänster, dock kan inte mindinharmony hållas ansvarig för händelser som uppstår av dess bruk.

När du kontaktar mindinharmony via hemsidan eller t.ex. samtal på telefon samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, IP-adress och telefonnummer, tillsammans med dina frågor/kommentarer.

Vår behandling av uppgifter

Mindinharmony värdesätter privatlivet mycket högt och förvarar sparade digitala uppgifter, såsom mailhistorik – på privata datorer med hög kryptering. Syftet med sparande av uppgifter är för att bevara kontaktuppgifter, hålla en aktuell historik över vår mail och telefonkontakt samt eventuella skedda transaktioner. Samtal vid behandlingar och tjänster behandlas som konfidentiell information.

  • Information om klienter såsom kontaktuppgifter och personligt identifierbar information, bevaras digitalt i krypterad form i upp till ett år efter vi har avslutat en aktiv relation. Detta görs i syfte för att kunna se vad som tidigare utförts om t.ex. klienten inkommer med frågor eller efterfrågar nya tjänster.
  • Eventuell information kring transaktioner och bokföring sparas enligt skatteverkets regler.
  • Väljer du att prenumerera på nyhetsutskick så raderar du själv din email via länk i utskicket om du vill avsluta prenumerationen.
  • Cookies sparas i din webbläsare i max en månad om du inte själv anger annat.
  • När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Den registrerades rättigheter till sina uppgifter

Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter som vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå;

  • Rätten till information om vilka uppgifter som sparas och varför de sparas.
  • Rätt till rättelse om du anser att någon uppgift är felaktig.
  • Rätt till radering av uppgifter, tillfälligt eller permanent.
  • Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt.
  • Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter.

Vid frågor eller om du vill att insamlade uppgifter raderas så skicka ett meddelande till info@mindinharmony.com där du specificerar din begäran.

Min etiska utgångspunkt

Som klient sätter du din egen gräns. Detta innebär att jag kommer att efterfråga ditt godkännande inför vad det är jag kommer att göra. Jag eftersträvar att allt skall kännas så tryggt och behagligt som möjligt för klienten.

Ta i beaktning att jag inte är en läkare eller psykiatriker och inget på dessa sidor skall ses som medicinska råd. Vad jag praktiserar är beprövad kunskap och kommer ur mina egna erfarenheter och från Moder Jord och Spirit. Observera att största hänsyn och målmedvetenhet alltid ges vid efterfrågandet av min hjälp och tjänster men det utges aldrig några garantier.

Presenterad tredjeparts-information och länkar på mindinharmony.com antyds inte på något sätt vara allmänna råd eller uppmaningar, eller skall ses som rekommendationer. Det presenteras enbart i informationssyfte och du som besökare uppmanas alltid att själv bilda dig en välgrundad uppfattning om det som presenterats.

Copyright

(c) Copyright Peter Kilsand (www.mindinharmony.com. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet. Vid citering av text gäller Citaträtt och God Sed.

Stäng meny