”Shamansk kunskap säger att allt är sammankopplat och besjälat. Samtidigt får allt finnas till för sin egen skull. Jag får vara jag, och du får vara du. Det skymtar till en fullständig och allomfattande kärlek i denna gåva.”

Mind in Harmony

På ett högre plan samexisterar allting i världen med allt annat. Allt är sammankopplat och besjälat, som det sägs ovan.  Mycket av det jag eftersträvar i livet handlar om balans och harmoni. Både genom att tillföra där det saknas, till exempel genom healing. Andra gånger handlar det om att plocka bort något där det hamnat fel eller inte skall vara och istället behöver återlämnas någon annanstans där det passar in bättre.
Jag vill också söka det i upplevandet som händer då människor möts som delar något heligt och sant. Till sist har jag valt att vara delaktig i bevarandet av balans och harmoni genom att upprätthålla kunskapen och praktisera det andliga och shamanska.

Låt oss prata en stund om livet. Få skulle säga att världen ser ut att vara i balans. Det tycks istället vara ett rent kaos och på många ställen verkar människor nästan tävla i att göra det svårare för varandra. En del medvetet men de flesta gör det genom dåliga livsval och kraftlöst leverne. Att bevara harmonin i livet är för mig att vandra i skogen, att andas frisk luft och göra upp en lägereld till kvällen och sjunga och trumma för livet. Sinnet kommer i harmoni och balans då jag följer årshjulets växlingar och uppmärksammar urgamla högtider. Men harmonin infinner sig också då jag i en ensam stund mediterar i stillhet och tystnad.

Om mig – mer bakgrund

Jag vaknade upp med insikten av att världen är besjälad efter jag passerat tonåren. Jag har nu vandrat den shamanska och andliga vägen i 25 år – och känner fortfarande en förundran över att livet ständigt utvecklas! Min utbildning kommer först och främst direkt från den andliga världen, samtidigt har jag under åren deltagit i många kurser och samarbeten med andra shamanutövare. Min grund är nordisk med inspiration och vision från sydamerikanska traditioner. Notera att den här hemsidan är relativt ny, tidigare utgick jag från min gamla domän: www.greyshaman.se som idag inte är aktiv.

Jag har också varit verksam inom behandling och socialt arbete och har arbetat i många år med ungdomar och vuxna som utbildad behandlingspedagog.

I det dagliga andliga livet förenar jag shamansk kunskap och tradition, insikter från kundalini uppvaknande med en naturligt intuitiv och medial förmåga. Jag vill vara en hjälpare och möjliggörare och vandrar den andliga krigaren och helarens väg. Min övertygelse är att varje varelse besitter möjligheten att vakna upp och finna sin inre mening – och leva i harmoni. Det är ofta en brokig väg vi människor har att vandra, men med varje steg kommer möjligheten att vakna upp i glädjen och insikten om hur fantastiskt livet är.