”Shamansk kunskap säger att allt är sammankopplat och besjälat. Samtidigt får allt finnas till för sin egen skull. Jag får vara jag, och du får vara du. Det skymtar till en fullständig och allomfattande kärlek i denna gåva.”

Mind in Harmony

Frasen och den här hemsidans namn ”Mind in Harmony” har jag valt för dess symbolism. I livet har jag upplevt många stunder då mitt sinne varit i uppror och i obalans. Men i takt med att jag själv utvecklats så har det funnit fler och fler tillfällen då harmonin tagit en större och varaktig plats i mitt liv. Meditation, måttlighet, mod, andligt praktiserande och insikter är ett par av ledorden till min harmoni.

För mig är ett harmoniskt sinne inte nödvändigtvis det samma som en upplevelse av total lycksalighet och tillfredsställelse. Dessa oerhörda upplevelser finns också, men inget varar för evigt och även de mest otroliga upplevelserna tenderar att övergå i något annat. Det finns en mening också med detta.
Ett harmoniskt sinne är för mig ett tillstånd där saker och ting tillåts att samexistera med varandra, och det har infunnit sig en upplevelse av jämvikt och balans. I det harmoniska tillståndet blir sinnet inte upprört om det kommer ihåg sånt som varit jobbigt. Exempelvis tillåts positiva och negativa minnen att få vara – utan att känslorna de kan medföra plötsligt tar överhanden. 

På ett större plan samexisterar allting i världen med allt annat. ”Allt är sammankopplat och besjälat”, som det sägs ovan. Och då balansen infinner sig så uppstår en harmoni. Mycket av det jag vill göra i livet handlar om balans och harmoni. Både genom att tillföra där det saknas, till exempel genom healing. Samt att plocka bort där något hamnat fel och istället behöver lämnas någon annanstans där det passar in bättre. Jag vill också söka det i upplevandet som händer i mötet mellan människor som delar något heligt och sant. Samt i bevarandet genom att upprätthålla och praktisera det andliga och shamanska.

Om Peter

Jag vaknade upp med insikten av att världen är besjälad efter jag passerat tonåren. Jag har nu vandrat den shamanska och andliga vägen i över 20 år – och känner fortfarande en förundran över att livet ständigt utvecklas!

Jag har också varit verksam inom behandling och socialt arbete och har arbetat i många år med ungdomar och vuxna inom den sociala sektorn.

I det dagliga andliga livet förenar jag shamansk kunskap och tradition, meditation och mystik med en naturligt intuitiv och medial förmåga. Jag vill vara en hjälpare och möjliggörare och vandrar den andliga krigaren och helarens väg. Min övertygelse är att varje varelse besitter möjligheten att vakna upp och finna sin inre mening – och leva i harmoni. Det är ofta en brokig väg vi människor har att vandra, men med varje steg kommer möjligheten att vakna upp i glädjen och insikten om hur fantastiskt livet är. 

Stäng meny